Slider

Литература

ПРАВОСЛАВНО ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА, Иван Николов, изд. „Витезда”, гр. Костенец, 2005 г.

В помагалото са разработени по-важните теми от Стар и Нов Завет, като следват тяхната последователност от Библията. Всеки урок е съпроводен с нравоучителен разказ и молитва, включени са към някои от уроците упражнения, стихотворения, нотирани песни. Помагалото е ценно и с практическите уроци „Как да си служим с Библията”, „ Как да се молим”, „Защо се кръщаваме и какви са нашите християнски задължения”, „Как да се изповядваме пред свещеника”, Как да се държим в църква”, „Как да се готвим за Свето Причастие”. В Приложението са включени молитви, Символ на вярата, Блаженства, Въпросник за изповед на деца по 10-те Божии заповеди.

ДЕТСКО ЕВАНГЕЛИЕ, изд. „Витезда”, гр. Костенец, 2010 г.

Детското евангелие на изд. „Витезда“ е препоръчително четиво за всяко дете от най-ранна възраст. Книгата съдържа всички библейски разкази от Новия Завет, разказани кратко и достъпно за деца. Тя е богато илюстрирана с репродукции на икони, отразяващи библейски сцени от Новия Завет.

СВЕЩЕНА ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ – учебно помагало, Венцислав Дуриданов, к.ф.н. Светлана Стойчева и колектив, одобрено от МОН, изд. Фондация „Свети Седмочисленици”, София, 1998 г.

          Учебното помагало представя уроци, при чието разработване е използван комплексен подход. Всеки от уроците съчетава три структурни единици:1.Повествователна разработка на темите в достъпен за децата стил; 2.Повторение на темите във въпроси и отговори; 3.Нравоучителни коментари към тематичните разработки. Помагалото е илюстрирано с репродукции на икони от Стария Завет, съдържа Приложения с азбучен указател на използвани термини и понятия, карти и изгледи.

СВЕЩЕНА ИСТОРИЯ НА НОВИЯ ЗАВЕТ – учебно помагало, Венцислав Дуриданов, к.ф.н. Светлана Стойчева и колектив, одобрено от МОН, изд. Фондация „Свети Седмочисленици”, София, 1999 г.

           Втората част на помагалото – Свещена история на Новия Завет използва същата структура: повествование на библейското събитие, повторение във въпроси и отговори, нравоучителни разкази, стихове и коментари. Поместени са страници за любознателните деца, които включват някои чудеса и притчи на Господ Иисус Христос. Помагалото е богато илюстрирано с най-добрите образци на икони, изобразяващи събития от Новия Завет. В приложенията е поместен сборник с нотирани молитви, описание на светите изображения, има подробен азбучен указател на използваните термини, понятия и имена.

ПРАВОСЛАВНО ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА, монахиня Валентина Друмева, изд. „Св. вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2007 г.

          Православното вероучение за деца е съставено от монахиня Валентина Друмева, която е дългогодишен преподавател по вероучение. Съдържа уроци, които се състоят от вероучителна част и нравствена поука, дадена в достъпен вид като разказ от съвременния живот. Книгата е подходяща за деца до 12 годишна възраст и може да се ползва като помагало от учителя по вероучение в 1-5 клас.

Електронен вариант на помагалото може да откриете на: http://sveta-gora-zograph.com/books/Verouchenie_Detsa/book.pdf

ПРАВОСЛАВНО ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ, монахиня Валентина Друмева, изд. „Св. вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2007 г

Православното вероучение за младежи е структурирано по подобен начин на православното вероучение за деца – съдържа уроци, които се състоят от вероучителна част и нравствено поучение, засягащо въпроси от съвременния живот. Книгата би била полезна като помагало за преподавателя по вероучение в 6-12 клас или препоръчана за самостоятелен прочит на ученици в прогимназиалната и гимназиалната степен, които са преминали курс по вероучение в началното училище.

ДЕЦАТА ЧЕТАТ БИБЛИЯТА, превод от гръцки, изд. „Българско библейско дружество”, 2009 г.

Книгата съдържа кратки разкази на почти всички библейските събития от Стария и Новия Завет в достъпна за децата форма. В края на всеки разказ е посочено с коя част от Библията е свързан този разказ. Всеки от разказите е подходящо илюстриран с рисунки, напомнящи икони в духа на византийската иконография.

БИБЛИЯ, издателство на Светия Синод на БПЦ (съществуват издания от 1925, 1982, 1991, 1993, 1998 г.) Същевременно същият синодален превод и със същата корица е Библия, София, 2011 г., издaдена от Българското библейско дружество. Библията, издадена от „Свети вмчк Георги Зограф“ от 2009 година също е по синодалния превод и с по-едър шрифт. Представени са титулните страници на две от изданията.

Библията – Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е настолна книга във всеки дом с християнска традиция.

Ако нямаме под ръка цялата Библия, то поне трябва да имаме среща с текста на Новия Завет, изложил свещената история след Рождението на Иисус Христос. Разбира се най-добре е да ползваме цялата Библия, тъй като Старият Завет (или както е написан в някои издания –Ветхият Завет) е едно предварително стъпало, нужно за по-доброто вникване в смисловите нива на Новия Завет. Двата Завета се допълват и осветляват взаимно. Новият Завет в пълнота става ясен чрез Стария, а Старият – предвещава, предуказва Новия.

Текстът на Стария Завет съдържа на брой 50 книги, а Новия Завет – 27 книги. Най-добре е да ползваме Синодалното издателство на Библията. Библиите на други издателства, често са непълни и неточни в превода.

Ако желаем да имаме само Новия Завет, налично е издание на Синодалното издателство, включващо Новий завет и Псалтир, СИ, 1990 г., което улеснява с едрия си шрифт.

        БИБЛИЯ, Книгите на Свещеното Писание на Новия Завет, издателство „Слънце“, София, 2010г., по синодалния превод от 1982 г. Книгата е издадена с благословението на Светия Синод за разпространение в средните училища.

      За да бъдат улеснени учители и ученици, привеждаме пълния списък на библейските книги от съдържанието на Стария и Новия Завет с техните съкращения, с които се цитират в литературата. Съкращенията понякога варират – можем да срещнем например съкращенията Втрз. и Втор. за книга Второзаконие. Затова сме описали различните варианти на съкращенията, битуващи в научното обращение в по-старо и ново време на българския език.

Забележка: В книгите, където има имена, изписани с Й, могат да се срещнат и с обиковено И (Йоан, Иоан; Йона, Иона и др.)

ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ, Макариополски еп. д-р Николай, Архимандрит д-р Серафим (Алексиев), изд. Църковно-обществено сдружение „Екзарх Антим I“, гр. Видин (съществуват няколко издания на книгата)

Първата част на книгата съдържа преразказани най-основните текстове на Стария и Новия Завет и съответните разяснения към тях. Във втората част са осветлени най-важните истини на православната вяра, така наречения „Православен катехизис“, който включва подробно разяснение на Символа на вярата, наред с Тайнствата на Църквата. Третата част на книгата ни запознава със смисловите нива на богослужебната практика, както и със църковния празничен календар. В четвъртата част, наречена „Нашата надежда“, са разяснени по достъпен начин блаженствата – същината на християнската нравственост, за които Господ Иисус Христос говори в Своята проповед. Петата част е наречена „Нашата любов“, защото тя ни разкрива каква трябва да бъде любовта ни към Бога и ближните според 10-те Божии заповеди.

Забележка: Със същото съдържание като книгата „Вяра, надежда, любов“, на книжния пазар могат да бъдат открити три отделни книги, съответно озаглавени „Нашата вяра“, Нашата надежда“, Нашата любов“ (книгите са многократно преиздавани и се различават по кориците)

ЖИТИЯ НА СВЕТИИТЕ, Синодално издателство. Книгата е многократно преиздавана през годините, както от Синодалното издателство, така и от други православни издателства.

Смисълът, съдържанието и целта на християнския живот е духовно-нравственото усъвършенстване, което ни води към достигане на общение с Бога. Самият Христос призовава: „Бъдете съвършени, както е съвършен и вашият Отец Небесен“. Християните, които в най-голяма степен са изпълнили тази заръка, са именно светиите.  Светиите са нашият пример за подражание, а в житията им ще открием важни за нас уроци за благочестие. Житията на светиите не са измислени разкази и легенди. Много от тях са записани от ученици и свидетели на техния живот, а житията на мъчениците са документирани от официалните власти в т.нар. „Мъченически актове“. Четенето на житията всеки ден е препоръчително за всеки християнин.

ЖИТИЯ НА СВЕТИИ,  христоматия по Религия-Православие за ученици от основното училище, изд. Светия Синод на БПЦ

Христоматията се издава с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит и Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия. Текстовете са подбрани и преразказани по достъпен и интересен начин и обогатени с оглед повишената познавателна способност и култура на учениците от тази възрастова група и степен на образование.Включените житиеписни разкази обхващат по-важните почитани от Църквата светии, според празничния православен календар. В помощ на учителя по-важните акценти от житията са подчертани. За тези от светиите, за които е известно къде се намират сега светите им мощи, е указано в края на всеки текст. А иконите, придружаващи всяко житие, подпомагат личния досег на ученика с неговия именен светия.

Книгата се разпространява от Св. Синод на БПЦ-БП. За повече информация – началник „Пласмент“ свещ. Добрин Христов на тел. 02/987 56 11, в. 205 и моб. 0888333396. Книгата може да бъде поръчана и на sinizdat@gmail.com; synodalpress.bg@gmail.com или на телефон: 02/980 30 16.

БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ от светия наш отец Йоан Златоуст, Синодално издателство (многократно преиздавана, с различни корици)

Тази малка книжка на светия наш отец Йоан Златоуст е много полезна, тъй като излага по достъпен за нас начин богослужебното последование. В нея паралелно на църковно-славянския текст е представен превод на новобългарски.

Много християни носят тази книжка на богослужението в храма и с нейна помощ се ориентират за свещенодействията в отделните моменти от Божествената Литургия. Това е особено полезно за тези, които отскоро са се приобщили към православната вяра и отскоро присъстват на богослуженията.

ДЕТСКИ МОЛИТВЕНИК – съществуват молитвеници за деца на различни издателства. Представяме само някои от тях. Първият и вторият молитвеник по-долу са на издателство Витезда, третият е издаден от манастир „Свети Йоан Рилски“, с. Скрино, а четвъртият е на Синодалното издателство.

 Молитвата е неразделна част от живота на християнина, молитвата е общение с Бога, затова е важно малките християнчета отрано да се научат да казват молитви.